top of page

Teaduseetika kompass

Teaduseetika kompass aitab Sul läbi mõelda, kuidas viia läbi uurimust, võttes arvesse teaduseetika aspekte.

Selleks, et saaksid teada ja harjutada, kuidas käituda eetiliselt erinevates situatsioonides, mis võivad uurimust läbi viies esile kerkida, läbi all olevad harjutused. 

bottom of page