top of page

Andmehalduse kaasused

Teie meeskond kogub uurimuses osalejatelt delikaatset infot, sh rassi, etnilise tausta ja tervisliku seisundi kohta.

Teie rühm kogub infot töötukassa kaudu koolitusi saavate inimeste kohta kaasa arvatud päritolu, töötuks jäämise põhjused ja tervislik seisund, et koolitajad saaksid paremini nende vajadusi arvestada koolitusteenuste arendamisel. Üks osaleja soovib oma andmed tagasi võtta (ei soovi uuringus osalemist jätkata), aga teil on anonümiseerimine juba teostatud ning tema andmed on olulised.

bottom of page