top of page

Planeerimine kaasused

Kunst ja humanitaarteadused
Teadusasutuses, kus töötate, pöördutakse teie poole pakkumisega osaleda rahvusvahelises uuringus, mis on üks osa peatselt algavast suuremast EL projektist. Teie ülesanne on uurida haiguse narratiivide muutumist Euroopas aastatel 1990–2010, kasutades haiguste kirjanduslikke, kunstilisi ja filosoofilisi representatsioone. 
Võtate pakkumise vastu (kuna teil on juba osa materjali olemas) ning alustate uurimistöö planeerimisega.

Sotsiaalteadused
 

Juhtum 1

Teadusasutuses, kus õpite, pöördutakse teie poole pakkumisega võtta osa rahvusvahelisest uuringust, mis on üks osa peatselt algavast suuremast EL projektist. Teie ülesanne on uurida 40–50aastaste töötute ümberõpet takistavaid ja toetavaid tegureid. Võtate pakkumise vastu (sest osa materjali on juba kogutud) ning alustate uurimistöö planeerimisega.

Juhtum 2

Teadusasutuses, kus õpite, pöördutakse teie poole pakkumisega võtta osa rahvusvahelisest uuringust, mis on üks osa peatselt algavast suuremast EL projektist. Teie ülesanne on uurida varateismeliste tüdrukute söömiskäitumist koolis. Võtate pakkumise vastu (sest osa materjali on juba kogutud) ning alustate uurimistöö planeerimisega.

Loodusteadused

Juhtum 1

Teadusasutuses, kus töötate, pöördutakse teie poole pakkumisega osaleda rahvusvahelises uuringus, mis on üks osa peatselt algavast suuremast EL projektist. Teie ülesanne on uurida uue (loomukul teel ristatud) taimekultuuri levimist teie piirkonnas. Võtate pakkumise vastu (kuna osa materjali on juba kogutud) ning alustate uurimistöö planeerimisega.

 

Juhtum 2

Teadusasutuses, kus töötate, pöördutakse teie poole pakkumisega osaleda rahvusvahelises uuringus, mis on üks osa peatselt algavast suuremast EL projektist. Teie ülesanne on uurida inimeste suhtumist eutanaasiasse seoses võimaliku seadusemuudatusega. Võtate pakkumise vastu (kuna osa materjali on juba kogutud) ning alustate uurimistöö planeerimisega.

 

Juhtum 3

Teadusasutuses, kus töötate, pöördutakse teie poole pakkumisega osaleda rahvusvahelises uuringus, mis on üks osa peatselt algavast suuremast EL projektist. Teie ülesanne on uurida uue noorendava/raviva kosmeetikatoote mõju. Võtate pakkumise vastu (kuna osa materjali on juba kogutud) ning alustate uurimistöö planeerimisega.

 

Juhtum 4

Teadusasutuses, kus töötate, pöördutakse teie poole pakkumisega osaleda rahvusvahelises uuringus, mis on üks osa peatselt algavast suuremast EL projektist. Teie ülesanne on uurida geneetiliselt muundatud kartuli (rikastatud rasvhapete ja D-vitamiiniga) võimalikku kasutust teie piirkonnas. Võtate pakkumise vastu (kuna osa materjali on juba kogutud) ning alustate uurimistöö planeerimisega.
 

Digitehnoloogia ja meedia
Teadusasutuses, kus töötate, pöördutakse teie poole pakkumisega osaleda rahvusvahelises uuringus, mis on üks osa peatselt algavast suuremast EL projektist. Teie ülesanne on uurida, kuidas digitaalmeedia on aastatel 2010–2020 kujundanud tööturu praktikaid ja struktuure. Võtate pakkumise vastu (kuna osa materjali on juba kogutud) ning alustate uurimistöö planeerimisega.

Avatud kaasus
Teadusasutuses, kus töötate, pöördutakse teie poole pakkumisega osaleda rahvusvahelises uuringus, mis on üks osa peatselt algavast suuremast EL projektist. ...

Kujundades oma kaasust, täpsustage:

  • Uurimise valdkond ja kontekst

  • Oma uurimuse subjektid

  • Oma uurimisteema või -probleem

  • Uurimise ajaline raamistik

bottom of page