top of page

Planeerimine küsimused

  1. Milliseid eetikakoodekseid järgite ja miks? Kus kohast neid leida?

  2. Kas antud valimi kohta kehtivad erilised nõuded või tingimused? Kas on vaja eetikakomisjoni luba? Miks või miks mitte? 

  3. Milline on uuringu mõju uuringus osalejatele ja ühiskonnale laiemalt? Kas uuringu potentsiaalsed hüved ja riskitegurid on omavahel tasakaalus?

  4. Millised on potentsiaalsed riskid või kahju, mida võib ette näha seoses teadustöö või uuritavatega? Kuidas neid vältida/minimeerida?

  5. Kuidas käitute kogutavate andmetega? Mis tingimustel on vaja andmehaldusplaani ning mida see peaks kajastama?

bottom of page