top of page

Levitamine küsimused

  1. Millised on nõuded uurimustööle (bakalaureuse-magistritööle) või kogumike/ajakirjade artiklite käsikirjadele? Mille poolest nad võivad erineda?

  2. Mis on (enese)plagiaat teadustöös, miks ja kuidas seda vältida?

  3. Kuidas käitute, kui avastate oma käsikirjas enne avaldamist või pärast avaldamist mõne vea?

  4. Kuidas määrate teadustöö autorid ja milliste eetiliste küsimustega tuleb autorsuse määramise puhul arvestada?

  5. Kuidas vältida rikkumisi ja huvide konflikte?

bottom of page