top of page

Läbiviimine küsimused

  1. Kuidas käitute uuringusse kaasatud isikutega ja kuidas plaanite neilt uurimiseks nõusolekut küsida? / Mida tuleb silmas pidada uurimisaluste objektidega/laboritööd läbi viies?

  2. Kuidas suunate koostööd kaasuurijate ja teiste osapooltega, kellega oma teadustöö jooksul kokku puutute?

  3. Milliseid eetilisi põhimõtteid järgite andmete kogumise meetodi (vaatlus, intervjuu, katse) rakendamisel?

  4. Kuidas tagate andmeanalüüsi läbipaistvuse? Miks see on oluline? Kuidas see tulemuste levitamist mõjutab?

  5. Kuidas plaanite eetilisi rikkumisi ja eksimusi ennetada ning kuidas peaks võimalike rikkumiste korral käituma?  

  6. Mis on huvide konflikt ja kuidas peaksite huvide konflikti korral käituma? 

bottom of page