top of page

Läbiviimine kaasused

Kunst ja humanitaarteadused
Teie meeskond osaleb rahvusvahelises uurimisprojektis, milles uuritakse haiguse narratiivide muutumist Euroopas aastatel 1990–2010, kasutades haiguste kirjanduslikke, kunstilisi ja filosoofilisi representatsioone. 
Olete meeskonnaga kokku leppinud, et teie kasutate uurimismeetodina sekundaarsete andmete analüüsi.

Sotsiaalteadused
 

Juhtum 1

Olete oma meeskonnaga kokku leppinud, et kasutate vaatlust ja intervjuusid, et paremini mõista Töötukassa koolitustel osalevate töötute vajadusi ja ümberõpet toetavaid ja takistavaid tegureid. 

Juhtum 2

Teie poole pöördub firma, kes toob maale hariduslikke roboteid ja soovib, et te arendaksite välja tõhusaid meetodeid, milles kasutatakse neidsamu roboteid erinevate õppeainete õppimiseks põhikoolis. Lepite kokku, et katsetate erinevaid meetodeid ja analüüsiks filmite õppetunde, kus lapse robotitega erinevaid tegevusi läbi viivad. Videomaterjali soovib firma ka hiljem oma reklaamklippide kasutada.

Loodusteadused

Juhtum 1

Teie poole on pöördunud kristlik vabaühendus, kes tellis (ja rahastab seda) teilt uuringu. Olete oma meeskonnaga kokku leppinud, et kasutate segameetodeid (küsimustik ja intervjuu), et uurida, kuidas inimesed suhtuvad eutanaasiasse ja kuidas neid vaateid suunata.

 

Juhtum 2

Teie poole on pöördunud teraviljakasvatusega tegelev firma ja  tellis teilt geneetiliselt muundatud rukki. Olete koos oma meeskonnaga kokku leppinud, et kasutate laborikatseid, et muundada CRISPR meetodil rukist, et parandada tootlikkust ja suurendada vastupidavust kahjuritele. 

 

Juhtum 3

Teie poole pöördus erafirma sooviga arendada ärevust leevendavaid preparaate. Sama firma rahastab ka teie uuringuid. Olete koos oma meeskonnaga kokku leppinud, et kasutate laboris loomi, et välja uurida, kuidas elusorganismid (rotid) reageerivad stressiolukorras ravimitele (nt erinevad ärevust leevendavad preparaadid, k.a. kanep).

 

Juhtum 4

Teiega võtab ühendust firma OÜ Igavene Elu, kes toob maale probiootikume ja on huvitatud, et te näitaksite, et nende toode sisaldab tervistavaid mikroobe vajalikul määral. See firma maksab kinni kõik teie uuringud. Teie meeskond on valinud võrdleva uuringu (tootekirjelduse vastavus sisule, probiootikum on tuvastatav, kas nad on elujõulised).

Digitehnoloogia ja meedia
Oma osa läbiviimiseks rahvusvahelises uuringus, olete koos oma meeskonnaga kokku leppinud uurimismeetodina dokumendianalüüsi ja intervjuusid kasutada, et uurida, kuidas digitaalmeedia on aastatel 2010-2020 läbi oluliste töö- ja tööturuprotsesside muudatuste majandustavasid ja -struktuure kujundanud.

Avatud kaasus 
Oma osa läbiviimiseks rahvusvahelises uuringus, olete koos oma meeskonnaga kokku leppinud...

Kujundades oma kaasust, täpsustage, mis uurimismeetodid oleks kõige sobilikumad teie uurimisteemale või -probleemile lähenemiseks.
 

bottom of page