top of page

Andmehaldus küsimused

  1. Mis on andmehaldusplaan? Miks seda vaja on?

  2. Kes on andmete omanik? (sh isikuandmete/anonümiseeritud andmete) Millised õigused on andmete omanikul?

  3. Kuidas andmeid kogutakse? Kas see on turvaline?

  4. Mis on ‘informeeritud nõusolek’?

  5. Kus andmeid hoitakse? Kas see on turvaline?

  6. Millises formaadis talletatakse andmestik? Kas see on turvaline? Kas see on ligipääsetav? Kas andmetest tehakse koopia?

  7. Kui kaua andmeid hoitakse? Kes selle otsustab?

  8. Kas andmestik on avalikult kättesaadav? Miks?

bottom of page