top of page

Üleastumine küsimused

  1. Kes on selles juhtumis osapooled?

  2. Millised on nende õigused ja kohustused?

  3. Kas tegelete selle asjaga omaette või otsite abi? Miks?

  4. Kas pöördute õppejõu/teaduri poole ja palute selgitusi?

  5. Kelle poole saaksite pöörduda abi saamiseks?

  6. Milline on ülikooli juhend rikkumisega tegelemiseks? Kus see asub?

  7. Millise rikkumisega võiks olla tegemist?

  8. Milline võiks olla antud juhtumi lahendus ja edasised sammud?

bottom of page