top of page

Üleastumine kaasused

Ühel loengukursusel süüdistab õppejõud sind avalikult kodutöö plagieerimises. Kuigi oled lisanud õiged viited on sinu sõnastus olnud originaalile liialt lähedane. Kui palud õppejõul täpsustada, milles konkreetselt eksimus seisneb, ei saa sa õppejõult lisainfot. Tunned end ebamugavalt ja pöördud oma akadeemilise üksuse töötaja poole, et aru saada, kuidas peaks edasi toimima. Mõne aja pärast saad aga õppejõult väga vihase kirja, milles ta süüdistab sind kolmanda osapoole pöördumises antud juhtumi asjus.

Teie meeskond on jõudnud uurimuse käigus mitme põhjapaneva järelduseni ning valmistute tulemuste avaldamiseks. Ülikool on saatnud teie tööd üle vaatama vanemteaduri, kuna tulemused võivad mõjutada kogu teaduskogukonna mainet. Teie järeldused osutuvad läbivaatusel korrektseks. Nüüd nõuab vanemteadur, et tema oleks mainitud artikli ühe põhiautorina.

bottom of page